AKTUALNOŚCI

Wrocławskie Przelewki

Wrocławskie Przelewki 2017 – Regulamin Zaparzania

Regulamin w konkurencji Zaparzanie

Szczegółowe zasady zawodów – zaparzanie

Informacje ogólne
1. Głównym Organizatorem jest Czarny Deszcz Sp. z o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław, dalej zwanym GO.
2. Kontakt z GO odbywa się poprzez mail: kontakt@czarnydeszcz.pl.
3. Współorganizatorami są miejsca w których będą się odbywały poszczególne edycje.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
5. Finał Wrocławskich Przelewek odbędzie się grudniu.

Zapisy i uczestnictwo
6. Zapisać się do udziału mogą amatorzy i zawodowcy z Wrocławia i Dolnego Śląska.
7. Zapisy odbywają się osobiście u Współorganizatora danej edycji.
8. Wpisowe wynosi 30 zł, jest płatne każdorazowo, w gotówce.
9. Zapisy i miejsce zapisów są ogłaszane przez GO najdalej na 2 tygodnie przed edycją.
10. W danej edycji startuje 12 osób rozstawionych w parach.
11. Każdy zawodnik po zapisaniu się i najpóźniej na 3 dni przed zawodami może odebrać u Współorganizatora 100g kawy jaka będzie użyta podczas zawodów.
12. Pracownicy kawiarni w której odbywa się dana runda nie mogą brać w niej udziału.

Kawa, woda, metoda i sprzęt
12. Podczas zawodów zawodnicy będą mogli używać jedynie kawy i wodę dostarczone przez GO.
13. Podczas zawodów zawodnicy będą używać szklanych dripperów Hario 02 i papierowych filtrów 02 wyprodukowanych w Japonii.
14. Uczestnikom będzie udostępniony młynek Baratza Virtuoso, czajniki BonaVita, wagi Hario, filtry, serwery i naczynia.
15. Sprzęt będzie gotowy godzinę przed startem zawodów w celu zapoznania się z nim przez zawodników.
16. Zawodnicy przygotowują 300 ml naparu

Sędziowanie, system pucharowy i przebieg
17. Współorganizator wyznacza sędziego technicznego do którego zadań będzie należeć:
– sprawdzanie sprzętu przed startem zawodów
– decyzje o powtórce w przypadku usterek technicznych
– rozwiązywanie wyników remisowych
– kontrola czasu
18. Napary każdej pary sędziują pozostali uczestnicy zawodów, oraz sędzia techniczny.
19. Po spróbowaniu naparu uczestnicy na wezwanie sędziego technicznego wskazują lepszy według nich napar.
20. Przechodzi zawodnik, który ma więcej wskazań na “tak”.
21. W przypadku remisu decyduje sędzia techniczny.
22. W pierwszej turze startuje 6 par, w drugiej 3 pary a w finale walczy 3 uczestników
23. Zwycięzca rundy automatycznie kwalifikuje się do Finału.