AKTUALNOŚCI

Wrocławskie Przelewki 2017 – Regulamin Sensoryka

Szczegółowe zasady zawodów – sensoryka

Informacje ogólne
1. Głównym Organizatorem jest Czarny Deszcz Sp. z o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław, dalej zwanym GO.
2. Kontakt z GO odbywa się poprzez mail: kontakt@czarnydeszcz.pl.
3. Współorganizatorami są miejsca w których będą się odbywały poszczególne edycje.
4. Łącznie, wszystkich rund Wrocławskich Przelewek będzie 6, w lipcu, sierpniu, wrześniu dwukrotnie, październiku i listopadzie.
5. Finał Wrocławskich Przelewek odbędzie się grudniu.

Zapisy i uczestnictwo
6. Zapisać się do udziału mogą amatorzy i zawodowcy.
7. Zapisy odbywają się osobiście u Współorganizatora danej edycji.
8. Wpisowe wynosi 30 zł, jest płatne każdorazowo, w gotówce.
9. Zapisy i miejsce zapisów są ogłaszane przez GO najdalej na 2 tygodnie przed edycją.
10. W danej rundzie startuje 8 osób.
11. Pracownicy kawiarni w której odbywa się dana runda nie mogą brać w niej udziału.

Kawa, woda, metoda i sprzęt
12. Podczas zawodów napary będą zaparzone na takich samych wodach, zmielone w takim samym stopniu, tym samym młynkiem.
13. Zawodnikom będą zapewnione łyżki cuppingowe.
14.Uczestnicy mogą startować ze swoimi łyżkami.

Sędziowanie, system pucharowy i przebieg
17. Współorganizator wyznacza sędziego technicznego do którego zadań będzie należeć:
– sprawdzanie sprzętu przed startem zawodów
– decyzje o powtórce w przypadku usterek technicznych
– pomiar czasu
18. Zawodnicy startują wspólnie na znak sędziego technicznego.
19. Mają 60 sekund na spróbowanie zaparzonych próbek które są ponumerowane i na znak sędziego przerywają tę część.
20. Po zamianie kolejności próbek, na znak sędziego zawodnicy ponownie je próbują (mają na to maksymalnie 3 minuty).
21. Zawodnik, który kończy podnosi rękę i krzyczy “koniec” by sędzie techniczny zapisał jego czas.
22. Po upływie wyznaczonego czasu sędzia techniczny sprawdza kolejność ustawionych próbek.
23. Wygrywa zawodnik, który ustawił najwięcej próbek w wyjściowej kolejności, w jak najkrótszym czasie.
24. Wyniki są zapisywane na tablicy wyników przez sędziego technicznego.
25. Do finału wchodzą 3 osoby z najlepszym wynikiem.
26. Przebieg finału jest analogiczny do pierwszej tury.
27. Zwycięzca rundy wchodzi automatycznie do finału Przelewek.