Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNY DESZCZ

I. Postanowienia wstępne

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i administrację sklepu www.czarnydeszcz.pl jest Czarny Deszcz Sp. z o.o., zarejestrowana we Wrocławiu (50-205) na ul. Cybulskiego 15. Dane kontaktowe: kontakt@czarnydeszcz.pl, tel. (Adam Przybyłek) 500 256 581.
 2. Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu Czarny Deszcz, do którego prowadzi domena www.czarnydeszcz.pl. Całość praw autorskich i intelektualnych do treści, oraz materiałów zamieszczonych na sklepie pod adresem www.czarnydeszcz.pl należy do Czarny Deszcz Sp. z o.o.

II. Świadczone usługi

 1. Sklep internetowy Czarny Deszcz prowadzi sprzedaż internetową towarów, oraz usług.
 2. Sklep internetowy Czarny Deszcz sprzedaje produkty i usługi zgodnie z poszczególnym opisem i specyfikacją.

III. Zasady zamawiania

 1. Aby złożyć zamówienie w sklepie Czarny Deszcz nie trzeba zakładać konta.
 2. Aby złożyć zamówienie, należy dodać wybrany produkt/produkty do koszyka i przejść do finalizacji zamówienia.
 3. Po finalizacji zamówienia, należy dokonać wpłaty/przelewu na wskazane konto.
 4. W celu wybrania formy dostarczenia, należy zaznaczyć wybraną opcję w menu.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty/przelewu na koncie.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowanych przez Pocztę Polską, oraz firmy kurierskie.

IV. Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo w ciągu 3 dni od otrzymania zakupu zgłosić reklamację. Po tym terminie reklamacje nie są rozpatrywane, zgodnie z postanowieniami Ust. z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU nr 141, poz.1176), wraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258).
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym kupujący musi przedstawić powód, oraz uzasadnienie reklamacji a zakupiony produkt odesłać na adres spółki Czarny Deszcz.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru przez spółkę Czarny Deszcz.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, do  kupującego zostanie wysłane (drogą listową i elektroniczną) powiadomienie informujące o decyzji.
 5. Kupujący ma prawo odwołać się od decyzji zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie.

V. Dane administratora

 1. Administratorem danych klientów sklepu internetowego www.czarnydeszcz.pl jest Czarny Deszcz Sp. z.o.o.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania prac związanych z administracją danymi podmiotom, z którymi się w  przyszłości zwiąże umowami na wykonywanie prac w tym zakresie.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osobowych w celu tworzenia raportów i statystyk.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.