Opis

Pochodzenie:   Kostaryka

Region:   Tarrazu

Gatunek:   Arabica

Odmiana:   Caturra&Catuai

Wysokość upraw:   1600 masl

Obróbka:  red honey

Data palenia: 09.04.19 

Kostaryka La Cuesta 250g

Pochodzenie

Kostaryka kojarzy się jako kraj palm i tropików, plaż i słońca. Dla niektórych może to być również kraj pochodzenia interesującej kawy. Nie jest to może kawowy tygrys bo odpowiada jedynie za 1% światowej produkcji ale historia upraw (początki sięgają XIX w. a pierwsze sadzonki przywieziono z Kuby), rzeźba terenu i wulkaniczne gleby mają niemały wpływ na ostateczny efekt jakim jest ciekawe body i nuty cytrusowe w filiżance.

Główne rejony upraw to Central Valley, West Valley, Volcan Poas, Tres Rios, Orosi i najbardziej popularny/znany – Tarrazu. Z informacji jakie można uzyskać na stronach importerów, producentów czy kooperatyw wyłania się obraz czystych, zadbanych młynów/stacji obróbki, dużego wykorzystania nautry w procesie upraw przy jej jednoczesnym poszanowaniu. Dla przykładu – Kostaryka ma bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące wpływu przemysłu na środowisko. Dlatego też, żeby nie marnować wody z tanków fermentacyjnych, czy też służącej do obmywania kawy, stosuje się specjalną kulturę bakterii która obniża pH tej wody i przywraca jej parametry zbliżone do naturalnych dzięki czemu można ją używać w celach rolniczych bez ryzyka skażenia gleby. Innym przykładem jej użycie metany pozyskanego w procesie fermentacji do ogrzewania suszarni kawy.

DirkvdM orosi valley bird.jpg
CC BY-SA 3.0, Link

Kooperatywa Palmichal

Kooperatywa kilkudziesięciu małych producentów powstała w latach 2015/16 z myślą o produkcji niewielkich ilości kawy o wysokiej jakości. Metody zarządzania oparte o założenie konkurencji jakoścowej przenikały się z dbałością o środowisko i zrównoważony rozwój (jak wyżej – Kostaryka ma ostrzejsze przepisy względem środowiska). Przykładowo – kooperatywa przeznaczyła część swoich obszarów uprawnych pod ponowne zalesienie aby otworzyć populacje fauny żyjącej na tych terenach.

Metoda obróbki

Kostaryka La Cuesta Palmichal jaką sprzedajemy jest obrabiana metodą red honey. Co to znaczy? Zacznijmy może od początku… Metodą obróbki nazywamy proces oddzielania łupiny/skórki i miąższu od pestki (nasiona). Uogólniając – można to zrobić z pomocą wody (washed) – “wymywając” łupinę, oczyszczając w zasadzie samą pestkę z miąższu i pektyny – lub bez niej, rozsypując wiśnie kawowca na słońcu by to ono zrobiło robotę (natural). To co jest po środku to metody red, black, gold honey. Polega to na częściowym usunięciu skróki i miąższu i pozostawieniu ziarna z resztkmi powyśzych aby lekko przefermentowały. Tym samym proces red honey to usunięcie skórki i części miąższu, oraz pozostawienie ziarna w zacienionym miejscu na dłuższy czas aby proces fermentcji trwał dłużej. Zabieg ten podnosi ostatecznie odczuwalność aromatów słodkich w zaparzonej kawie, oraz odczucie body.

RODO i dane klienta

Każdy zakup poprzez nasz sklep internetowy to konieczność podania danych osobowych. Co się z nimi dzieje? Czy je sprzedajemy lub gromadzimy? Odpowiadamy:

Po podaniu danych ma do nich dostęp nasz pracownik, który zamówienie ze sklepu odbiera i pakuje zamówione produkty do paczki. Musi przy tym nadać kuriera rowerowego lub zamówić DPD więc dla realizacji dostawy zapisuje dane podane przez klienta na liście przewozowym. Dane te są administrowane przez tych dwóch operatorów, figurują w historii przesyłek. Można więc wnioskować o ich usunięcie zarówno do nas jak i bezpośrednio do nich.

Po wysłaniu paczek zamówienie od klienta figuruje w historii zamówień naszego sklepu. Usuwamy je z końcem miesiąca. Definitywnie. Nie ma. Czemu do końca miesiąca? Bo jeśli paczka nie dojdzie lub zaginie to mamy możliwość sprawdzenia zamówienia, zlokalizowania go lub wysłania ponownie. To raz. Dwa, że na koniec miesiąca generujemy zestawienie sprzedaży – jaki towar i za ile się sprzedał. W raporcie nie ma danych osobowych. Tylko nazwy produktów, ich wartości i ilości.

Chcąć doprowadzić transakcję do skutku, zawartą umowę do wykonania – konieczne jest podanie danych. Składając zamówienie klient robi to świadomie. To tak po ludzku. W języku prawniczym jest to co poniżej:
1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi i  obejmuje co najmniej dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, , nr telefonu, adres poczty elektronicznej. A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP. W przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Klienta także w innych celach. Dane osobowe mogą być na podstawie wyrażonej zgody przekazane innym podmiotom w celach tam wskazanych.
2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Definicje:
Administrator – Czarny Deszcz Sp. z o.o., ul. Pilata 18, 51-605 Wrocław, kontakt@czarnydeszcz.pl.
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie, skontaktowała się ze Sprzedawcą celem zapoznania się z jego ofertą lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

Cena : 55.00 

2 w magazynie (może być zamówiony)