Opis

Pochodzenie:   Kolumbia

Region:   Hulla

Gatunek:   Arabica

Odmiana:   Caturra, Castillo

Wysokość upraw:   1500 masl

Obróbka:   washed

Kolumbia Tarqui 1kg

Informacje o kawie

Panujące w Kolumbii warunki klimatyczne są idealne do uprawy kawy. Odpowiednia temperatura, gleba, nasłonecznienie oraz wysoka roczna suma opadów to tylko niektóre z czynników gwarantujących obfite plony. Większość kolumbijskiej kawy uprawiana jest na terenie Triángulo del Café (trójkąt kawowy), a główne zbiory przypadają na okres od września do grudnia oraz od marca do czerwca.

 

Sensoryka:
W smaku przyjemna kwasowość cytrusów przełamana słodyczą. Suszone morele, figi i jabłko. Migdały i mleczna czekolada.

 

Jak wybrać kawę?

Wybierając kawę, którą chcemy kupić trzeba się kierować kilkoma rzeczami:
1. Jak będziemy zaparzać kawę? – kawa pod filtry (drip, chemex, aeropress) jest palona jasno co oznacza, że będzie miała na pewno wyczuwalną kwasowość. Kawy palone jasno mają u nas kolorowe krople na etykiecie (wyjątkiem jest Wrocławski Klasyk, który jest ciemniej palony i ma brązową kropę). Kawa do ekspresu, do ekspresu domowego, dla fanów bardziej gorzkiej kawy ma ciemniejszy kolor, jest poddawana obróbce termicznej przez dłuży czas. Kawy ciemnej wypalane oznaczamy białymi etykietami.
2. Czego szukamy w kawie? Jeśli lubimy owocową kwasowość i soczystość to powinniśmy celować w kawy z Afryki. Bardziej stonowane, o niższej kwasowości będą kawy z Ameryki Południowej.
3. Kraj pochodzenia + stopień wypalenia – kawy afrykańskie, nawet ciemno wypalone mają wyższą kwasowość niż kawy z Ameryki Południowej.

 


 

RODO i dane klienta

Każdy zakup poprzez nasz sklep internetowy to konieczność podania danych osobowych. Co się z nimi dzieje? Czy je sprzedajemy lub gromadzimy? Odpowiadamy:

Po podaniu danych ma do nich dostęp nasz pracownik, który zamówienie ze sklepu odbiera i pakuje zamówione produkty do paczki. Musi przy tym nadać kuriera rowerowego lub zamówić DPD więc dla realizacji dostawy zapisuje dane podane przez klienta na liście przewozowym. Dane te są administrowane przez tych dwóch operatorów, figurują w historii przesyłek. Można więc wnioskować o ich usunięcie zarówno do nas jak i bezpośrednio do nich.

Po wysłaniu paczek zamówienie od klienta figuruje w historii zamówień naszego sklepu. Usuwamy je z końcem miesiąca. Definitywnie. Nie ma. Czemu do końca miesiąca? Bo jeśli paczka nie dojdzie lub zaginie to mamy możliwość sprawdzenia zamówienia, zlokalizowania go lub wysłania ponownie. To raz. Dwa, że na koniec miesiąca generujemy zestawienie sprzedaży – jaki towar i za ile się sprzedał. W raporcie nie ma danych osobowych. Tylko nazwy produktów, ich wartości i ilości.

Chcąć doprowadzić transakcję do skutku, zawartą umowę do wykonania – konieczne jest podanie danych. Składając zamówienie klient robi to świadomie. To tak po ludzku. W języku prawniczym jest to co poniżej:
1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi i  obejmuje co najmniej dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, , nr telefonu, adres poczty elektronicznej. A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP. W przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Klienta także w innych celach. Dane osobowe mogą być na podstawie wyrażonej zgody przekazane innym podmiotom w celach tam wskazanych.
2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Definicje:
Administrator – Czarny Deszcz Sp. z o.o., ul. Pilata 18, 51-605 Wrocław, kontakt@czarnydeszcz.pl.
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie, skontaktowała się ze Sprzedawcą celem zapoznania się z jego ofertą lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

Cena : 170.00 

10 w magazynie (może być zamówiony)