Opis

Pochodzenie:   Brazylia

Region:   Cerrado de Minas

Gatunek:   Arabica

Odmiana:   Mundo Novo, Rubi, Topázio, Paraíso, Red Catuaí, Yellow Catuaí

Wysokość upraw:   1180 masl

Obróbka:   natural, kontrolowana fermentacja

SCA: 87 pkt.

Data palenia: 21.09.20 

Brazylia Jorge Fernando Naimeg 250g Lot 002/1251/0172

Tracking/pochodzenie

Historia rodziny Naimeg rozpoczęła się w 1957 roku od małżeństwa Gersona Naimeg i Hercílii Mafry. Z małżeństwa urodziło się 6 dzieci: José Aparecido, Carlos, Nilza, Gerson, Mauro i Jorge Fernando. Na początku lat 60-tych, po wielu ciężkiej pracy oraz przechodząc przez trudności finansowe Gerson spełnił swoje marzenie i kupił małą ziemię w stanie Parana. Gerson od
dzieciństwa pasjonował się kawą. W latach 80-tych, po poniesieniu strat z powodu silnych mrozów Gerson przeniósł się do Cerrado Mineiro i kontynuował działalność nabywając swoją pierwszą nieruchomość na ziemiach Minas Gerais . Jego dzieci wykazały tę samą pasję do kawy więc Gerson wprowadził je do biznesu i stworzył “Grupę Naimeg”.

Dla Naimeg podstawą produkcji jest planowanie, wykorzystanie i interpretacja danych z poprzednich zbiorów, dodanie stałej analizy technicznej i laboratoryjnej gleby i liści oraz traktowanie plantacji jako całości. Na podstawie tych danych określa się zabiegi uprawowe, fitosanitarne i wszystkie procesy niezbędne do uzyskania zdrowych plantacji i wysokiej jakości owoców. Harmonogram zbiorów jest opracowywany w kwietniu analizując dane z poprzednich zbiorów, stopień dojrzewania owoców na każdej plantacji, jak również według odmian. Zbiory rozpoczynają się zazwyczaj na działkach z wcześnie dojrzewającymi odmianami i następują po działkach w zależności od stopnia dojrzewania, zawsze priorytetowo traktując działki z maksymalną ilością dojrzałych owoców. Zazwyczaj proces ten odbywa się w okresie od maja do września i jest przeprowadzany mechanicznie oraz przez zbieraczy. Selektywne zbiory przeprowadzane są na działkach posiadających historię wysokiej jakości. W okresie po zbiorach wszystkie starania są podwajane na etapie obróbki owoców. Zebrane owoce są tego samego dnia transportowane do struktury przetwórczej, gdzie zostanie określony
proces, który ma być zastosowany. Procesy mogą być realizowane: naturalna, Pulped Natural i kontrolowana fermentacja. Proces suszenia jest określany bezpośrednio po obróbce, a dostępne struktury to: betonowe patio, łóżko afrykańskie, suszarnia obrotowa i suszarnia skrzyniowa.

Dobre samopoczucie pracowników było zawsze przedmiotem opieki rodziny Naimeg. Rozumieją oni, że rozwój przedsiębiorstwa jest kompletny tylko wtedy, gdy uczestniczą w nim wszyscy zaangażowani, dlatego też nie szczędzą wysiłków, aby zapewnić niezbędną strukturę, dzięki której każdy może rozwijać się zawodowo poprzez kursy i szkolenia. Taka staranna i szczegółowa praca sprawiła, że Naimeg otrzymała wiele nagród, jak ta ostatnia w październiku 2019 roku, wygrywając konkurs “Najlepsza kawa z Cerrado Mineiro” w kategorii naturals z 90 punktacją.

Cafemporio z dumą uczestniczy w projekcie Naimeg dotyczącym nowego rodzaju obróbki po zbiorach – “Fermentacja kontrolowana”. Od 2 lat bierzemy w nim aktywny udział głównie poprzez ciągłą wymianę informacji o opiniach palarni na temat przygotowywanych w tym procesie kaw.
Rodzina Naimeg, zdobywając niezbędne dane i rozumiejąc, które z tych kaw są najciekawsze dla palarni i osób pijących kawę. Co więcej, mogą oni zaplanować swoją produkcję zgodnie z wymaganiami palarni i zwiększyć jej ilość przy zachowaniu jakości.
Dzięki temu partnerstwu posiadamy w swojej ofercie 3 partie mikrolotów kaw “Fermentacja kontrolowana”, wszystkie w przedziale od 87 do 90 punktów SCA. Unikalne kawy, przeznaczone dla palarni, które poszukują najwyższej jakości kawy brazylijskiej.

RODO i dane klienta

Każdy zakup poprzez nasz sklep internetowy to konieczność podania danych osobowych. Co się z nimi dzieje? Czy je sprzedajemy lub gromadzimy? Odpowiadamy:

Po podaniu danych ma do nich dostęp nasz pracownik, który zamówienie ze sklepu odbiera i pakuje zamówione produkty do paczki. Musi przy tym nadać kuriera rowerowego lub zamówić DPD więc dla realizacji dostawy zapisuje dane podane przez klienta na liście przewozowym. Dane te są administrowane przez tych dwóch operatorów, figurują w historii przesyłek. Można więc wnioskować o ich usunięcie zarówno do nas jak i bezpośrednio do nich.

Po wysłaniu paczek zamówienie od klienta figuruje w historii zamówień naszego sklepu. Usuwamy je z końcem miesiąca. Definitywnie. Nie ma. Czemu do końca miesiąca? Bo jeśli paczka nie dojdzie lub zaginie to mamy możliwość sprawdzenia zamówienia, zlokalizowania go lub wysłania ponownie. To raz. Dwa, że na koniec miesiąca generujemy zestawienie sprzedaży – jaki towar i za ile się sprzedał. W raporcie nie ma danych osobowych. Tylko nazwy produktów, ich wartości i ilości.

Chcąć doprowadzić transakcję do skutku, zawartą umowę do wykonania – konieczne jest podanie danych. Składając zamówienie klient robi to świadomie. To tak po ludzku. W języku prawniczym jest to co poniżej:
1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi i  obejmuje co najmniej dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, , nr telefonu, adres poczty elektronicznej. A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP. W przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Klienta także w innych celach. Dane osobowe mogą być na podstawie wyrażonej zgody przekazane innym podmiotom w celach tam wskazanych.
2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Definicje:
Administrator – Czarny Deszcz Sp. z o.o., ul. Pilata 18, 51-605 Wrocław, kontakt@czarnydeszcz.pl.
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie, skontaktowała się ze Sprzedawcą celem zapoznania się z jego ofertą lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

Cena : 65.00 

6 w magazynie (może być zamówiony)