Promocja!

Opis

Pochodzenie:   Brazylia

Region:   Minas de Matas

Gatunek:   Arabica

Odmiana:   Catuai

Wysokość upraw:   1200 masl

Obróbka:  natural

SCA: 85,5 pkt

Data palenia: 14.08.18 

Brazylia Jardim das Oliveiras 500g

Tracking/pochodzenie

Próbki brazylijskich kaw specialty (od 85 pkt wzwyż) mieliśmy okazję sprawdzić dzięki Cafemporio i Alexandre Figueiredo. Szukaliśmy przeciwagi dla kaw o wysokiej kwasowości. Trafiliśmy na ciekawe ziarno pochodzące z Fazendy Jardim das Oliveiras położonej w Matas de Minas (subregion Gerais Minas).

Brazyliczycy starają się jak mogą by rozwijać produkcję kawy wyższej jakości. Tworzą organizacje, stowarzyszenia, kooperatywy takie jak na przykład Federação dos Cafeicultores do Cerrado czy Região das Matas de Minas celem których jest promocja mniejszych producentów kawy i regionalnych ziaren. Należy przyznać, że wychodzi im to nieźle a oglądają takie strony jak www.matasdeminas.org.br czy www.cerradomineiro.org bez problemu odnajdujemy komplet informacji czy kontakty do poszczególnych plantatorów.

Kawa pochodząca z Matas de Minas cechuje się słodkimi, karmelowymi i czekoladowymi aromatami, delikatną i zbalansowaną kwasowością, w zapachu odnajdziemy cytrusy i kwiaty a posmak będzie długi i przyjemny.

O kawie

Historia plantacji jest dosyć romantyczna. Córka właścicieli wychowywała się w okolicznych górach na których były położone plantacje kawy. Wiedzę o tym jak wyglada uprawa i zbiory ziaren przyswoiła już za młodu. Po wielu latach wspólnie z mężem i córkami porzuciła stałą pracę i wróciła w rodzinne strony. Wyzwanie przed nimi było spore bo musieli doprowadzić elektryczność, zbudować wiaty i schowki a także usprawnić dystrybucję wody. Po kilku latach efekty zaczeły być widoczne a cieżka praca została zrekompensowana wyróżnieniami za wypracowaną jakość kawy na wielu lokalnych ogólnokrajowych konkursach.

RODO i dane klienta

Każdy zakup poprzez nasz sklep internetowy to konieczność podania danych osobowych. Co się z nimi dzieje? Czy je sprzedajemy lub gromadzimy? Odpowiadamy:

Po podaniu danych ma do nich dostęp nasz pracownik, który zamówienie ze sklepu odbiera i pakuje zamówione produkty do paczki. Musi przy tym nadać kuriera rowerowego lub zamówić DPD więc dla realizacji dostawy zapisuje dane podane przez klienta na liście przewozowym. Dane te są administrowane przez tych dwóch operatorów, figurują w historii przesyłek. Można więc wnioskować o ich usunięcie zarówno do nas jak i bezpośrednio do nich.

Po wysłaniu paczek zamówienie od klienta figuruje w historii zamówień naszego sklepu. Usuwamy je z końcem miesiąca. Definitywnie. Nie ma. Czemu do końca miesiąca? Bo jeśli paczka nie dojdzie lub zaginie to mamy możliwość sprawdzenia zamówienia, zlokalizowania go lub wysłania ponownie. To raz. Dwa, że na koniec miesiąca generujemy zestawienie sprzedaży – jaki towar i za ile się sprzedał. W raporcie nie ma danych osobowych. Tylko nazwy produktów, ich wartości i ilości.

Chcąć doprowadzić transakcję do skutku, zawartą umowę do wykonania – konieczne jest podanie danych. Składając zamówienie klient robi to świadomie. To tak po ludzku. W języku prawniczym jest to co poniżej:
1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi i  obejmuje co najmniej dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, , nr telefonu, adres poczty elektronicznej. A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP. W przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Klienta także w innych celach. Dane osobowe mogą być na podstawie wyrażonej zgody przekazane innym podmiotom w celach tam wskazanych.
2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Definicje:
Administrator – Czarny Deszcz Sp. z o.o., ul. Pilata 18, 51-605 Wrocław, kontakt@czarnydeszcz.pl.
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie, skontaktowała się ze Sprzedawcą celem zapoznania się z jego ofertą lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

Cena : 84.00  74.00